Pašalpa pasiūlyta viešbučio draudimo poliso

parašė , 2013-03-03 12:34

Tiesiai nuo prekybinio ryšio su skirtingomis palūkanų grupėmis ir faktoriais į nelaimingus incidentus, natūralias didžiules nelaimes ir nepalankias kreditai verslo sąlygas, viešbučio verslas yra linkęs į įvairius pavojus. Kad padarytų verslo perėjimą per šitas kliūtis sklandžiai ir padaryti jį atsinaujinantis, yra tinkamo finansinio nušvietimo žiniasklaidoje reikalingumas. Vienas toks visapusis įrankis, kuris siūlo finansinę pagalbą laikais reikalingumo ir daro verslą atsinaujinantį yra ‘viešbučio verslo draudimo polisas’.

Svarbumas viešbučio draudimo Kaip viešbučio verslo savininkas, jūs esate pavojuje susidurti su situacijomis, kurios gali būti priežastis praradimo ir jūsų verslo pakenkimo. Šitos situacijos apima ugnies nelaimingus atsitikimus, viešą atsakomybę, vagystę turinių, bet kokia katastrofa, vadovaujanti į pakenkimą turto ar nukentėjusiojo klientui/tarnautojui, teisėtiems reikalavimams nuo susierzinusio kliento, darbdavio-tarnautojo disputo, ir taip toliau
Toliau, galėtų būti situacijų, tokių kaip nuosmukis, ir taip toliau, kai jūs esate priverstas uždaryti savo verslą laikinai.

Vadinasi, reikšminga, kad jūs nustatote kiekį pavojaus į savo viešbučio verslą ir perkate tinkamą draudimo garantinį fondą, kadangi nušvietimas žiniasklaidoje atvyktų į jūsų gelbėjimą šitose situacijose.

Turi naudos pašalpa, sukaupta nuo viešbučio verslo, toli siekia. Leisdamas protingą kiekį draudimo gavimui, jūs galite duoti kelias svarbią pašalpą, kuri yra sekančiai:

• Nušvietimas žiniasklaidoje abiem, turtui ir turiniams, Nors viešbučio verslas atvyksta po svetingumo pramone, jis turi reikalo su sunkia infrastruktūra tokia kaip erdvūs pastatai, pažengęs laikymas, svarbūs paskolos internetu mechanizmai, didžiulis inventorius, ir taip pat kiti turiniai tokie kaip straipsniai, instrumentai, keramikos dirbiniai, rakandai, įrengimai, baldai, įrangos, elektriniai įrenginiai, oro kondicionieriai, ir taip toliau.

Tuo metu, svetainiu kurimas kai fizinis pastatas yra linkęs, kad sugadintų nuo incidentų tokių kaip natūralios katastrofos, ugnies nelaimingi atsitikimai, ir taip toliau, komponentai yra linkę, kad rizikuotų nuo pakenkimo, vagystės, atsakomybės dėl kliento/tarnautojo, ir taip toliau. Todėl, protinga nupirkti draudimo polisą, kad apimtų jūsų viešbučio verslą nuo galimų ir nelauktų pavojų.

Kadangi viešbučio draudimas pasiūlo nušvietimą žiniasklaidoje abiem viešbučiui statyti taip pat kaip jo turiniai, jūs neturite paimti dviejų atskirų draudimo polisų.

• Nušvietimas žiniasklaidoje prieš reikalavimus, padarytus viešo Viešbučio verslo, apima skirtingus santykius su plačiąja visuomene, kurie apima pardavimą maisto ir gėrimo, aprūpindami sutarimą, tvarkydami turistines atostogas, verslo delegacijos konferencijas ir kito veiksmo diapazoną. Didelis ar mažas, yra didelė rizika atsakomybės visose šitose paslaugose dėl matyt nelaimingų klientų dėl bet kokios priežasties, turint reikalo su jūsų verslu ar dėl nereikšmingų svarstomų problemų tarp jūsų tarnautojo, ir klientas ar dėl bet kokio pakenkimo įvyko klientui ar kliento turtui, dėl aplaidumo atžvilgiu jūsų verslo ar tarnautojo.

• Darbdaviai ir atsakomybės už gaminį reikalavimai Čia, yra dvi dalys – darbdavių atsakomybė ir atsakomybė už gaminį. Mes aptarsime kiekvieną atskirai.

o Darbdavių atsakomybė: įstatymas instruktuoja visus darbdavius rūpintis tarnautojų sveikata ir darbo sąlygomis darbovietėje. Tai yra darbdavio atsakomybė imtis tinkamų priemonių ligai ar nukentėjusiajam. Tuo atveju, jei, darbo sąlygos daro bet kokios žalos tarnautojų sveikatai, paskui yra ten galimybės stovėti su atsakomybe, reikalauta tarnautojų.

o Atsakomybė už gaminį: Viešbučiai aptarnauja įvairius patiekalus ir gėrimus, apimdami rutiniškus maistus, alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus. Bet, yra didelė rizika atsakomybės, jungtos su šitais maisto dalykais – žmonės gali susirgti po jūsų produkto naudojimo, pasakyti mėsainių paketą. Viešbučio atsakomybės draudimas saugo jūsų verslą prieš reikalavimus, kurie atsiranda dėl su defektais maisto dalykų, aptarnautų jūsų.

• Garantuoja lygų prabėgimą verslo – verslo pertraukimas Išskyrus pavojus, jungtus su tarnautojais, visuomene ir klientais, jūs galite susidurti su pavojais, kurie yra visiškai ne jūsų kontrolėje. Jie apima ekonominį nuosmukį apskritai, katastrofas kaip patvinimas, liūtys, žemės drebėjimas ir panašiai. Visi jie pertraukia jūsų viešbučio verslą, ir galėtų būti laikino verslo uždarymo priežastis. Viešbučio verslo draudimas pasiūlo visų šitų pavojų dangą.

Patikima finansų maklerio įmonė padeda jums gauti pasiūtą pagal užsakymą politiką Būdama žinantis pavojų, apimtą jūsų viešbučio verslo ir viešbučio verslo draudimo svarbumo, atėjo laikas pirkti draudimo garantinį fondą, kuris yra tinkamas išreiškiant nušvietimo žiniasklaidoje, trukmės ir premijų kiekiu. Užuot pirkę daugialypes draudimo dangas, geriau nupirkti vieną politiką, kuri dengia visus galimus pavojus, kad jūs susiduriate. Toliau, geriau nupirkti pritaikytą draudimo garantinį fondą vietoj standartinio.

Tam, kad gautų labiausiai tinkamą verslo draudimo garantinį fondą, patariama priartėti prie manomos finansų maklerio įmonės, turėti patirtį ir žinias viešbučio verslo draudimo pardavime. Derėkitės dėl dangos, kuri yra gana visapusė jūsų viešbučio verslui. Tai priklauso nuo dydžio, skaičiaus klientų, darbo laikas, ir produktas/paslauga, kurį jūs parduodate.

Viešbučio draudimas yra tokiu būdu reikšmingas ir vadinasi, jūs turite nupirkti jį laikantis akiratyje pavojus, apimtus tame. Tai saugo jūsų vertingą verslą prieš skirtingus pavojus ir įsipareigojimus.

Rašyti komentarą

*


* Nukopijuokite šį slaptažodį:

* Įrašykite aukščiau pateiką slaptažodį:


Ilgalaikes paskolos padės sutaupyti pinigų.