Kaip vyksta fizinio asmens bankroto administravimas?

parašė , 2013-05-19 12:02

Šių metų kovo 1 dieną įsigaliojo Fizinių asmenų bankroto įstatymas, suteikiantis galimybę kreiptis į teismą dėl asmeniui, negalinčiam išmokėti savo uždelstų įsiskolinimų.

Kaip vyksta fizinio asmens bankroto administravimas?Taigi, asmuo, nusprendęs inicijuoti savo bankroto bylos teikimą, turi kreiptis į teismą. Jokia kita tvarka fizinio asmens bankrotas nėra sprendžiamas.

Fizinis asmuo kreipdamasis į teismą gali pasirinkti bankroto administratorių, nors tai yra neprivaloma. Tačiau bet kokiu atveju bankroto administravimas privalomas vykdyti šioms pareigoms paskirto darbuotojo. Bankroto administratorių fizinis asmuo gali pasirinkti ir kreipdamasis į teisines paslaugas teikiančias įmones, pvz. CONLEX ar kitas įmones. Fiziniam asmeniui jo nepasirinkus, kandidatūrą teikia teismas.

Fizinio asmens bankroto administravimas vyksta į bankroto administratoriaus rankas atiduodant visą bankrutuojančio asmens turtą, įpareigojant jo panaudojimą paskirsti taip, kad būtų patenkinti visi bankrutuojančiojo asmens poreikiai. Taip pat bankroto administratorius gali padėti fiziniam asmeniui rengiant plano, būtino pateikti teismui, projektą. Teismas nustato laikotarpį, per kurį bankrutuojantis asmuo turi parengti savo mokumo kreditoriams atstatymo planą.

Planas pateikiamas jame nurodant priežastis dėl fizinio asmens nemokumo. Tuomet kreditorių susirinkime yra sprendžiama dėl pritarimo šio plano projektui. Kreditoriam pritarus, teismas sprendžia dėl projekto patvirtinimo.

Bankroto administravimas tęsiamas fiziniam asmeniui planą įgyvendinant. Jei atsiranda nesklandumų apmokant skolas, bankroto administratorius vėl kreipiasi į kreditorius, siūlydamas nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Iki teismui iškeliant bankroto bylą, fizinis asmuo negali atlikti jokių sandorių ar kitų veiksmų, galinčių pabloginti jo finansinę būklę.

Po bankroto bylos iškėlimo, bankroto administravimas vyksta disponuojant visomis asmens lėšomis ir išmokant skolas kreditoriams.

Kuomet fizinio asmens gautų pinigų suma viršija pusę bazinės socialinės išmokos per mėnesį, šiuos pinigus fizinis asmuo privalo pervesti į sąskaitą kredito kompanijoje. Atsiskaityti su kreditoriais privaloma ne rečiau, nei kartą į pusę metų, o bankroto administravimo išlaidas būtina apmokėti ne rečiau kaip kas tris mėnesius.

Rašyti komentarą

*


* Nukopijuokite šį slaptažodį:

* Įrašykite aukščiau pateiką slaptažodį:


Ilgalaikes paskolos padės sutaupyti pinigų.